CIEKAWE STRONY WWW      
 

www.recykling.org Strona programu "Recykling odpadów w naszej szkole - program edukacji ekologicznej"

www.most.org.pl Serwer dla organizacji pozarządowych

www.baterie.eco.pl Program wdrażania selektywnej zbiórki baterii

www.zb.eco.pl Wydawnictow Zielone Brygady

www.recykling.pl Portal ekologiczny

 

 

strona główna

   
 
Projekt prowadzi Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych www.fwie.eco.pl
projekt finansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
© code & design 2004 by jacek gemzik